Loovteraapia

Loovteraapia hõlmab 4 spetsialiseerumissuunda: 

  1. (visuaal)kunstiteraapia
  2. tantsu- ja liikumisteraapia
  3. draamateraapia
  4. muusikateraapia

Olen spetsialiseerunud kunstiteraapiale.

Mis on loovteraapia?

Loovteraapia (creative arts therapy) on põhjendatud, eesmärgipärane ja planeeritud tegevus psühhoterapeutilises ravis ja rehabilitatsioonis, kus selgelt määratletud kliendi-terapeudi suhtes rakendatakse loovus- ja kunstipõhiseid meetodeid ja tehnikaid kliendi tervislikust seisundist lähtuvate eesmärkide saavutamiseks.

(Allikas: Eesti Loovteraapiate Ühing)