Mina olen Mariliis.

Olen veendunud, et käeline tegevus, kunsti ja loovusega tegelemine, on kokku üks suur võluvägi, millega saab toetada lapse arengut ja inimese tervist ja heaolu üldiselt läbi elukaare. See aitab nii suurematel kui ka väiksematel mõttepuntraid peas lahti harutada ja neid kõrvalt vaadata.
Armastus ja uudishimu teema vastu on minu ellu toonud Haldjapere, mille oleme Tartusse loonud väikelastele ja nende vanematele koos loovalt tegutsemiseks. Töö Haldjaperes ja õpihimuline loomus on viinud mind edasi ennast koolitama ja täiendama.
Olen lõpetanud TLÜ magistriõppe kunstiteraapiate erialal ja oman 2022. a novembrist loovterapeudi kutset (visuaalkunstiteraapia, tase 7). 
Loe lähemalt läbitud õpingute kohta siit: 
https://mariliistahepold.ee/minust/labitud-opingud-ja-koolitused

Tulenevalt suuresti oma tööst Haldjaperes on minu
lemmiksihtrühmaks väikelapsed. Haldjapere loovustundides oleme pööranud tegevuste ülesehitusel ja väljamõtlemisel palju tähelepanu lapse arengulistele vajadustele. Aja jooksul on mu haare laienenud ja klientide hulgas on ka suuremaid lapsi - töötan loovterapeudina
Diabeedikoolis. Loovterapeudina toetan diabeedidiagnoosiga last ja tema lähedasi diagnoosiga kohanemisel ja toimetulekul, haigusväsimuse ja meeleolumuutuste korral. 
Loovteraapia eravastuvõtule on võimalik tulla lapsega, suunata laps, tulla ise või osaleda mõnes minu kunstiteraapia grupis täiskasvanutele. 

Oma töös toetun kõige enam arengulisele kunstiteraapiale, lisaks on mulle hingelähedane ETC (ekspressiivsete teraapiate kontiinum) ning lahenduskeskne tööviis.  Aina rohkem mõtlen erinevates elu- ja kunstiteraapiavaldkondades keha- ja meeltetööle.  Viimase aja üks põnevamaid uurimisteemasid on minu jaoks sensoorne integratsioon ja selle olulisus inimese arengus ja tervenemisprotsessis. Viimaste aastate enesetäiendust silmas pidades ei saa ma mainimata jätta ka Avatud Dialoogi, mis on oluliselt täiendanud minu mõtlemist abistaja rollist ja abistamise viisidest. 
Kui soovid mind kutsuda rääkima väikelaste käelisest arengust ja selle olulisusest esimestel eluaastatel, siis võta minuga ühendust.