Grupitöö loovteraapias

Loovteraapiline grupitöö on mu teine suur lemmik ning üks toredamaid viise enesearenguga tegelemiseks.  Grupiliikmed  saavad üksteisele toeks olla. Kunstipõhised teraapiagrupid pakuvad võimalusi luua tähenduslikke suhteid teiste inimestega (Moon, 2016). 

Grupp kui sotsiaalne keskkond toetab individuaalset arengut ja tekitab võimalusi muutuseks. Grupis on indiviidil võimalik vaadata ennast läbi teiste pilgu, analüüsida ennast, oma protsesse, reaktsioone ja emotsioone kõrvaltvaataja pilguga (Liebmann, 2004, Moon, 2016). 

Kunstitöö tegemine võimaldab ennast ja oma unikaalsust näidata ja saada indiviidina grupiliikmetelt ka tagasisidet. Tagasisidet ootuse taga on inimlik vajadus kontakti järele teise inimesega. Kunstiteraapia põhiline väärtus grupis on võime tugevdada suhete loomise võimekust indiviidis. Grupis osalemine toetab ühtsus- ja kuuluvustunde tekkimist (Moon, 2016).  

Traditsiooniks on saanud, et kuulutan kord aastas sügisel ja kevadel välja kunstiteraapiahõnguliste pühapäevaõhtute sarja. Selle raames kohtume suletud rühma põhimõttel 10 korda. Grupi suurus on max 10 inimest.
Harjutused ja ülesanded kujunevad suuresti grupi vajadustest ja aktuaalsetest teemadest. Kasutame erinevaid materjale ja vahendeid, et tekiks ka võimalus uurida, millised neist on endale kõige meelepärasemad. 

Konkreetsele seltskonnale mõeldud kohtumise tegevused arvestavad grupi nn tellimust ja on senise kogemuse põhjal kokku pandud eesmärgiga jõustada gruppi, keskenduda grupi ressurssidele ja tugevustele, tõsta grupi motivatsiooni ja loovat energiataset ja tekitada vastastikust inspiratsiooni.

Viited:

Liebmann, M. (2004). Art Therapy for groups. Brunner-Routledge. London. UK.

Moon, B. L. (2016). Art-based group therapy: theory and practice. Charles Thomas Publisher Ltd