HARIDUSKÄIK
2017-2019       Tallinna Ülikool kunstiteraapiate magistriõpe. Magistritöö teema: „Väikelaste (1 - 3 aastat) isade isaks olemise ja isade
                             kaasatuse toetamine läbi 
vanem-laps grupikunstiteraapiliste tegevuste“. 
1998-2003       Tartu Ülikool, taani keel ja kirjandus (peaaine) ja avalikkussuhted ja teabekorraldus (kõrvalaine), baka.

TÄIENDUSKOOLITUS

al 2021  Avatud dialoogi praktika pere- ja võrgustikutöös (TÜ, Open Dialogue International, SKA)
2019      Üldpatoloogia, (2 EAP), Tartu Tervishoiukõrgkool
2018      Vanem-laps kunstiteraapia meetodid beebide ja väikelastega, (12 t) TLÜ
           Embodied Arts Expression with Expressive Therapies Continuum, 
(8 t), TLÜ
           Trauma, oncology and Art Therapy, (8 t), TLÜ 

2017     Nõustamise põhialused (3 EAP), TÜ
               Tervisepsühholoogia, (3 EAP),  TÜ

           Teadliku lapsevanema kursus, (16 t) koolitaja Lii Kaudne
           Psühhopatoloogia alused, (4 EAP), TLÜ
           Esmaabi väljaõppe koolitus (26 t), Tervishoiukõrgkool
           Arengupsühholoogia, (3 EAP), TÜ
           Isiksusepsühholoogia, (3 EAP), TÜ
           Ülevaade psühhoteraapiatest (4 EAP), TLÜ

2016    Visuaalkunstiteraapia algkursus (24 EAP), TLÜ
              Vaikuseminutite baaskoolitus, (14 t), MTÜ Vaikuseminutid
              Kuidas toetada ja mõista last kunstiteraapia põhimõtteid kasutades, (16 t), koolitaja Helen Tartes-Babkina

LOOVTERAAPIA ALANE PRAKTIKA MAGISTRIÕPPES

2018     Eesti Laste ja Noorte Diabeediühing (70 t) 
2018 TÜ Kliinikumi Lastekliinik, Laste ja noorukite arendus- ja taastusravikeskus (70 t)

2017  TÜ Kliinikumi Psühhiaatriakliinik, Laste ja noorukite vaimse tervise keskus (40 t)