Kuidas saab lihtsast käelisest tegevusest loovteraapia?

Kõigepealt on oluline välja selgitada loovteraapias kliendi eesmärk ning sellest lähtuvalt pakub loovterapeut välja harjutusi ja tegevusi, mille kaudu eesmärgile väikeste mõtestatud sammukestega lähemale hakkame liikuma.

Väikelapseeas on lapse jaoks oluline täiskasvanu, kellega koos maailma avastada. Hea lähisuhe, KONTAKT oma vanema(te) ja/või hooldaja(te)ga on lapse arengu alus, võimaldades tal turvaliselt maailma uurida ja tajuda. Ühise (vanem-laps) kunstilise ja käelise tegevuse kaudu saab toetada vanema ja lapse vahelist suhet.

Vanem-laps loovteraapias käib üks laps koos ühe vanemaga/hooldajaga korraga. Enne esimest vanem-laps kohtumist toimub eraldi kohtumine vanemaga, et seada eesmärgid ja tutvustada protsessi. Igal kohtumisel ühist kunstitööd ette võttes on võimalik vanema ja lapse vahelist suhet justkui uuesti luua. Ühine tegevus toob suhtesse emotsionaalset lähedust ja turvatunnet. Vanem toetab lapse arengut, mille kaudu ka vanema vilumus ning enesehinnang oma rollis kasvab. Vanem-lapse loovteraapilised tegevused on üles ehitatud lapse arengut silmas pidades, pakkudes stimulatsiooni nii meeltele kui kehale.

Tegevuste kaudu saad Sa lapsevanemana:

 •  oma last tundma õppida
 • oma last toetada
 • oma last julgustada
 •  näidata, et sulle vanemana on oluline see, mida laps teeb
 •  kinnitada ja peegeldada lapse tundeid
 •  märgata ja vastata lapse vajadustele
 •  saada teadmisi lapse eakohase arengu ja oskuste kohta
 • saada teadmisi lapse arenguks sobiva keskkonna kujundamiseks
 • ja mis põhiline: UURIDA ennast vanemana ja suhet oma lapsega.

Vanem ja laps saavad läbi koostöö võimaluse:

 • oskuste avastamiseks ja edasiarendamiseks
 • kohanemiseks uute asjade ja tegevustega
 • olla koos, olla lähedased, panustada omavahelisse suhtesse